top of page

עורק אלחוטי עד 20,000 מגה ביט לשניה

טכנולוגיית גלי רדיו חדשנית המאפשרת העברת מידע בקצב סימטרי וגבוה של עד 20,000 מגה. איכות ויציבות לינק מעולה. הקמה מהירה ופשוטה, החזר השקעה מהיר. תחזוקה קלה, 

היתרון הטכנולוגי של גלים מילימטרים 

 • אלומת שידור צרה מאוד

 • שידור וקליטה ללא הפרעות

 • אין הפרעות הדדיות

 • אמינות גבוה ביותר

 • קרינה נמוכה במיוחד

SMBIT תקשורת בפס רחב גלים מילימטרים עיר חכמה WIFI

19 גיגה הרץ של תדרים בגלים מילימטריים, פנויים לחלוטין 

תדר 2.4 גיגה הרץ המאפשר תעבורה של  בערך 0.1 גיגה ביט לשנייה  

התדרים הנמוכים (2.4 ו 5 גה"צ) משדרים אלומת שידור רחבות המקרינה על פני שטח גדול ללא צורך, כתוצאה מכך נגרמות הפרעות שידור, יש רק 3 ערוצי שידור ורוחב פס מצומצם מאוד.

שידור זה "מזהם" את האוויר בקרינה מיותרת

SMBIT תקשורת בפס רחב גלים מילימטרים עיר חכמה WIFI
SMBIT תקשורת בפס רחב גלים מילימטרים עיר חכמה WIFI

בגלים מילימטריים, אלומת השידור צרה, לכן אין הפרעות כלל. יש 36 ערוצי שידור בו זמנית ורחב הפס הוא עצום.

ניתן לעשות שימוש חוזר בתדר ללא הפרעות הדדיות

שידור זה דומה לקרן ליזר, אלומה צרה שלא מזהמת את הסביבה.

SMBIT תקשורת בפס רחב גלים מילימטרים עיר חכמה WIFI

"סיב אלחוטי" לינק גלים מילימטרים להתקנה על עמודי תאורה או חזיתות מבנים 

 • אין הפרעות בשידור

 • קיבולת גיגה ביט עצומה

 • SLA מובטח וידוע מראש

 • פריסה קלה ומהירה

 • החזר השקעה מהיר

SMBIT תקשורת בפס רחב גלים מילימטרים עיר חכמה WIFI

 • התקנה מהירה

 •  עד 5000 מגה ביט לשניה 

 • SLA מובטח וידוע מראש

 • משקל נמוך

"סיב אלחוטי" לינק גלים מילימטריים ליצירת שדרת תקשורת -  Backhaul

bottom of page