EATON LOGO.PNG

PDU - Power distribution unit 

The new Eaton High Density rack PDU

פסי חשמל מקצועיים המותאמים לכל הארונות הקיימים בתצורה של OU/1U/2U, לפסי החשמל של איטון  מנגנון נעילה ייחודי המונע שליפה לא רצויה של כבל החשמל. (פטנט עולמי של Eaton )

מגוון פסי חשמל במספר רמות, המספקים יכולות ניטור ברמת פס, ברמת שקע או קבוצה של שקעים ובעל יכולות  כיבוי והדלקה מרחוק של מתח ההזנה לציוד.

תכונות עיקריות:

לכל פסי החשמל יש Hot swap – capability,  במקרה של תקלה, זרם ממשיך לעבור וההחלפה של יחידת הניהול נעשית ללא כיבוי והפעלה מחדש של הציוד.

פסי החשמל המנוהלים של EATON אמינים ובעלי MTBF מאוד נמוך פחות מ 1% של תקלה

יכולת עבודה של עד 60 מעלות

יכולת שירשור של עד 8 פסים על אותה כתובת IP

תמיכה   |   לקוחות    |  פרויקטים   |   דרושים

  • Facebook
  • Google+
  • YouTube
  • Instagram
  • LinkedIn

טל 077-6001070

פקס 077-4701769

נתיב השיירות 18 מזכרת בתיה

7680400, ת.ד 1399