גיבוי לינק גלים מלימטריים לסיב אופטי בקרקע


סיב אופטי המותקן בתת הקרקע הוא אמצעי מעולה להעברת מידע במהירות ובביטחון. היום עבד טרקטור בסמוך למבנה של לקוח עירוני של SMBIT, קרע את הסיב האופטי וניתק את הלקוח מהאינטרנט. הניתוק יהיה לכמה ימים מאחר והפגיעה בסיב היא במספר מקומות. למזלו של הלקוח הוא התקין לינק גלים מילימטריים ברוחב פס גבוה, נתב EKRON איתר אוטומטית את הפגיעה בסיב והעביר את התעבורה דרך הלינק. מסקנתנו מהאירוע היא שחיבור 2 תשתיות שונות, אחת באוויר ואחת בקרקע מגדילה באופן משמעותי את סיכוי השרידות חיבור האינטרנט.

https://www.smbit.co.il/siklu

44 צפיות0תגובות

תמיכה   |   לקוחות    |  פרויקטים   |   דרושים

  • Facebook
  • Google+
  • YouTube
  • Instagram
  • LinkedIn

טל 077-6001070

פקס 077-4701769

נתיב השיירות 18 מזכרת בתיה

7680400, ת.ד 1399