בקשה להשתתפות המשרד  בפיתוח תשתיות תיירותיות ציבוריות לפי חוזר מנכ"ל 04/2019
DownloadAttachment.png
DownloadAttachment.png

תמיכה בפיתוח תשתיות תיירותיות ציבוריות

 קול קורא - משרד התיירות

 

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me.

משרד התיירות פרסם בחוזר מנכ"ל אודות תמיכה בפיתוח תשתיות תיירותיות ציבוריות ברחבי הארץ, לשימושם ורווחתם של התיירים המבקרים בארץ – תיירות חוץ ופנים. זאת, תוך מתן דגש לפרויקטים המיועדים לתיירות חוץ, ופרויקטים לתיירות "נישה" כגון תיירות מדברית, תיירות ספורט תיירות יין,

תיירות עממית וכדומה.

הפרויקטים ייבחנו, בין היתר לפי תרומתם לתיירות הנכנסת, ניסיון קודם של הרשות בתחזוקת אתרי תיירות ומחויבות הרשות למוצר ולסביבה התיירותית בתחומה; התאמה למדיניות הממשלה ומשרד התיירות; תרומה לפיתוח הכלכלי של האזור, לרבות הארכת משך שהות התייר בסביבת הפרויקט,

הקמת בתי עסק תומכים כגון מסעדות, אטרקציות, פיתוח סביבתי וכדומה; קיום אתר תיירות או אכסון מלונאי בקרבת הפרויקט ומידת קרבת הפרויקט לאתר תיירות משמעותי או לאכסון מלונאי;

והמידה שבה הפרויקט עשוי למשוך אליו תיירות פנים.

It's easy.

 המועד האחרון להגשת בקשות בשנת 2019 הוא יום חמישי, 30/05/2019

אנו בחברת SMBIT סבורים כי חלק בלתי נפרד מתשתית תיירותית ציבורית, מיצירת חוויה איכותית

לתייר ומפתח לכל פיתוח כלכלי ותיירותי ברשות, הוא פריסת רשת תקשורת אלחוטית- WIFI בשטחים הציבוריים ברחבי הרשות.

לעריכת סקר היתכנות לעמידה באמות המידה חינם וללא התחייבות  התקשרו: 077-6001070

פרויקטים של רשת אלחוטית במרחב הציבורי 

רשת אלחוטית בעיריית נהריה בבצוע SMBIT
 SMBITרשת אלחוטית ברחבי ירושלים בבצוע
SMBIT  ברחבי עיריית רחובות, רשת אלחוטית ציבורית
רשת אלחוטית ציבורית בערערה בנגב  SMBIT