top of page

שירותים > אנליטיקה למצלמות

אנליטיקה למצלמות

 • גילוי גודש

 • גלאי תנועה

 • זיהוי אובייקטים נטושים

 • זרימה נגדית

 • גדר וירטואלית

 • מעקב אחר אובייקט או צורה

 • הכנסת\הוצאת חפץ

 • ספירת אנשים או כלי רכב

אלגוריתמים מתקדמים מביאים תועלת משמעותית בזמן אמת וכן בניתוח של אירועי עבר,  הם עובדים 24 שעות ביממה, 365 ימים בשנה ואינם מתעייפים או מאבדים עניין או ריכוז. השימוש ביכולות התוכנה מאפשר ביצועים מבצעיים משופרים גם תחת עומס עבודה מוגבר של מעקב ניטור ובקרה, ללא הוספת  עובדים. מתאימים במיחוד לעיר חכמה.

יכולות התוכנה הן:

SMBIT אנליטיקה למצלמות CAMERA ANALYTICS

זיהוי כלי רכב לפי גודל, זיהוי גודש. ניתן למנות כלי רכב לפי כיוון התנועה

SMBIT אנליטיקה למצלמות CAMERA ANALYTICS

זיהוי חריגה, ניתן לזהות כלי רכב עומד. התוכנה "מבינה" שיש מצב חריג, ללא תכנות מוקדם

SMBIT אנליטיקה למצלמות CAMERA ANALYTICS

זיהוי עצמים בגדלים שונים ומעקב אחריהם

SMBIT אנליטיקה למצלמות CAMERA ANALYTICS

זיהוי ואיתור אוטומטי של עצמים שהוספו או נלקחו מהזירה

SMBIT אנליטיקה למצלמות CAMERA ANALYTICS

קו גדר וירטואלי לפני גדר פיזית, איתור אוטומטי של אנשים החוצים את הקו.

SMBIT אנליטיקה למצלמות CAMERA ANALYTICS

זיהוי פעילות אדם חשודה, לאחר חציית גדר וירטואלית

SMBIT אנליטיקה למצלמות CAMERA ANALYTICS

המוקד המבצעי-עירוני מטפל בארועי אמת הפורצים אוטומטית אל קיר המסכים. מערך המצלמות הופך ללכי עבודה בזמן אמת, ללא צורך במוקד רואה המעסיק צופים אנושיים.

SMBIT אנליטיקה למצלמות CAMERA ANALYTICS

אפלקציית טלפון חכם משלימה את התמונה ומאפשרת לסיירים, פקחים ובעלי תפקידים, לקבל מידע ויזואלי חי מהשטח.

SMBIT אנליטיקה למצלמות CAMERA ANALYTICS
bottom of page