top of page

מרכזיות טלפונית  IP

 מרכזיה בענן, שירות תקשורת טלפוניה בתשלום חודשי קבוע

 • מערכת תקשורת קולית רב ערוצית:

 • תא קולי ישירות למייל – Unified Messaging – ממשק אינטרנטי לתא הקולי

 • מספר שלוחות ללא הגבלה

 • מגוון מכשירי טלפון תואמים

 • שלוחות טלפון מרוחקות על גבי הסלולר, בית, סניף או מחשב נייד באיכות שמע גבוהה

 • מנגנון ניהול ורישום שיחות

 • אפשרות התממשקות למערכות CRM/Billing

 • חיוג ישיר מ- Outlook

 • פאנל מרכזנית תוכנתי לחיווי שלוחות פעילות

 • חדרי ועידה וירטואליים ללא הגבלה – חסכון משמעותי בעלויות שיחה בינלאומית

 • הקלטת שיחות נכנסות ויוצאות בשלוחות כולן או בחלקן – יתרון לחברות המחויבות לתיעוד

 • התרעה על מיקום המחייג בתור ההמתנה וזמן ממוצע להמתנה

 • אפשרות להתממשקות בקרת כניסה

 • למוזיקה בהמתנה

 • שליטה מלאה על העברת שיחה (בתפוס, באין מענה וכד')

 • נתב שיחות IVR ללא הגבלה

 • פקס למייל או לחילופין מייל לפקס.Fax2Mail / Mail2Fax

switchvox-asterisk-product-family.png
bottom of page