top of page

מוצרים > מרכזיות IP

מרכזיה IP

מרכזיות IP: מרכזיה בענן, שירות תקשורת טלפוניה בתשלום חודשי קבוע

שלוחות טלפון הכוללות את התכונות:

 • נתב שיחות

 • העברה לשלוחה

 • שיחות וועידה

 • הקלטת שיחות

 • מספר אישי לכל שלוחה , חיוג ישיר

 • עקוב אחרי

 • פקס למייל

 • פתיחת דלת או שער

 • מגוון מכשירי טלפון לכל תקציב ומטרה

 • חסכון כספי מהחודש הראשון

 • הבנת דיבור אוטומטית בעיברית

bottom of page