top of page

הדף בבניה

חיפוש בטוח במנועי החיפוש

גלישה במנועי החיפוש תציג תוצאות בטוחות לשימוש פדגוגי מבלי לפגוע בדרישות הלימודיות.

סינון תוכן פדגוגי

פתרון סינון תוכן חדשני הכולל יכולות גלישה פדגוגית, הגנה על התלמידים ויכולות האצת גלישה (פרוקסי).

אפשרות לרמות סינון שונות בהתאם למיקום בבית הספר.

טלפוניה חסכונית

מרכזייה דיגיטלית מתקדמת לבית הספר הכוללת מערכת ניתוב שיחות, תא קולי ופקס למייל במחיר תחרותי ביותר.

תשתיות תקשורת

פריסת תשתיות תקשורת מקצועיות, הקמה וסידור של ארונות תקשורת ע"י צוותים מיומנים. סימון שקעים וארונות לטובת תפעול מהיר של תקלות.

מצלמות אבטחה

מצלמות אבטחה לבית הספר, מערכת הקלטה וצפיה למורשים בלבד על פי הנחיות משרד החינוך.

מגוון מצלמות לכל תקציב ומטרה.

bottom of page