top of page

מוצרים > מתגים

מתגי תקשורת

מתג תקשורת
מתג תקשורת
מתג תקשורת

מגוון פתרונות תקשורת  של היצרנים המובילים:

  • פתרונות מיתוג לרשתות מקומיות, אלחוטיות טלפוניה, מצלמות וסביבה תעשייתית קשוחה

  • התמחות בשילוב מערכות בקרה לאיכות השירות

  • התמחות בשליטה ובקרה

מתג תקשורת
מתג תקשורת
bottom of page