top of page

מגזרים

פתרונות תקשורת לעסקים - תכנון, בצוע ואחזקה של מערכי תקשוב מורכבים למשרדים קטנים, לארגונים, לבתי - מלון ולתעשייה. למידע נוסף

פתרונות תקשורת לעיריות - תכנון, בצוע ואחזקה של מערכי תקשורת אלחוטית, המאפשרים תקשורת עיר חכמה ברוחב פס עצום. למידע נוסף

פתרונות תקשורת לחינוך - פתרונות תקשורת מתקדמים, המספקים אינטרנט מהיר ומשתלם לבתי ספר, אוניברסטאות ומכללות. למידע נוסף

תדר מוניציפלי 75750 - למידע נוסף

תמיכה בפיתוח תשתיות תיירותיות ציבוריות - למידע נוסף

מחירון משכ"ל - למידע נוסף

bottom of page