top of page

תכנון והקמת אתר גיבוי והמשכיות עיסקית

SMBIT תכנון והקמת אתר גיבוי DR
  • תכנון ובצוע הקמה של אתר גיבוי מרוחק

  • תכנון פעולות התאוששות מאסון

  • שחזור בסיס נתונים

  • שחזור מכונות וירטואליות

  • פתרונות תקשורת עם יתירות רב שכבתית

  • יתירות חומרה

  • עבודה מרחוק

  • הקמת מכרזיית טלפוניית IP תוך שעות

  • תמיכה בעבודה מרחוק

  • הקמת VPN

SMBIT תכנון והקמת אתר גיבוי DR

הקמת מערכת גיבויים באתר הלקוח ובענן, שרדות גבוה ושחזור מהיר.

SMBIT תכנון והקמת אתר גיבוי DR

אתרי מראה של סביבת היצור, המשך עבודה בארוע אסון.

bottom of page