top of page

תמיכה

24\7 SMBIT  service

קריאת שירות

בארגונכם הותקנה מערכת תקשורת, המבוקרת באופן רציף באמצעות מערך ניטור. אנו עושים כל מאמץ על מנת לספק לכם שירות מהיר, אמין ויציב. לעתים, יתכן, כי לא זיהינו את התקלה ברשת שלכם במהירות הנדרשת, במקרה כזה, אנא הודיעו לנו על התקלה ללא דיחוי בבקשה.


Capture.PNG

פתיחת קריאת שירות בפורטל

קריאת שירות ניתן לפתוח רק באמצעות כתובת אימייל שנשלחה אלינו מראש בקישור: 

https://service.smbit.co.il/portal
 

Capture.PNG

 למשלוח הודעת, ישירות למוקד התמיכה, לחצו כאן

אישור גלישה - להורדת הקובץ לחץ כאן

כללי

יש להוריד ולהפעיל את קובץ התקנת אישור הגלישה - כדי להפעיל גלישה מסוננת ובטוחה באתרי HTTPS ובאתרים בהם מופיעה הודעת חסימה.

שימו לב - על מנת להפעיל את האישור יש להוסיף למכשירים ססמת נעילה. 

בחלק מהמכשירים, בעת ניסיון לבטל את נעילת המסך מתקבלת ההודעה "מושבת על ידי מנהל מערכת, מדיניות הצפנה או אחסון אישורים". לכן, יש להסיר את אישור הגלישה. 

בחלק מהמכשירים תצטרכו לבצע, בנוסף, ניקוי אישורים ורק אז תוכלו לבצע ביטול ססמת נעילה.


אקספלורר EXPLORER / גוגל כרום GOOGLE CHROME

1. יש ללחוץ על החץ הכחול ולהוריד את הקובץ. יש לגשת לספריית הורדות ואז ללחוץ על הקובץ ולפתוח אותו.

2. יש ללחוץ על התקנת אישור.

3. יש לבחור באפשרות מחשב מקומי ואז ללחוץ על הכפתור הבא. בחלון בקרת חשבון משתמש לשאלה האם ברצונך לאפשר לאפליקציה זו לבצע שינויים במחשב שלך? יש ללחוץ כן.

4. יש לבחור באפשרות מקם את כל האישורים במאגר הבא ואז ללחוץ על הכפתור עיון. יש לבחור ברשתות אישורים עליונות מהימנות ואז ללחוץ על כפתור הבא.

5. יש ללחוץ על סיום ובחלונות שנפתחים על אישור. כעת ניתן לגלוש באתר החסום. גלישה נעימה.

MOZILLA FIREFOX

1. יש ללחוץ על החץ הכחול ולהוריד את הקובץ. בחלון החדש יש ללחוץ על שמור קובץ.

2. יש ללחוץ על חץ ההורדות ואז על הצגת כל ההורדות.

3. יש ללחוץ לחיצה כפולה על הקובץ שהורד ואז יש ללחוץ על אישור.

4. יש ללחוץ על התקנת אישור.

5. יש לבחור באפשרות מחשב מקומי ואז ללחוץ על הכפתור הבא. בחלון בקרת חשבון משתמש לשאלה האם ברצונך לאפשר לאפליקציה זו לבצע שינויים במחשב שלך? יש ללחוץ כן.

6. יש לבחור באפשרות מקם את כל האישורים במאגר הבא ואז ללחוץ על הכפתור עיון. יש לבחור ברשתות אישורים עליונות מהימנות ואז ללחוץ על כפתור הבא.

7. יש ללחוץ על סיום ובחלונות שנפתחים על אישור. כעת ניתן לגלוש באתר החסום. גלישה נעימה.

Android - אנדרואיד: Note, Galaxy, טאבלט

1. יש להגדיר ססמה לנעילת מסך. יש להגדיר קוד PIN, דפוס או ססמה לביטול נעילת המסך בהתאם למכשיר.

2. יש ללחוץ על החץ הכחול ולהוריד את הקובץ. 

3. בחלון תן שם לאישור, יש לתת שם לאישור רצוי - SMBIT, ולאחר מכן, יש ללחוץ על לחצן האישור. כעת ניתן לגלוש באתר החסום. גלישה נעימה.
הסרת אישור מ- Android

1. יש להסיר את אישור הגלישה מהמכשיר. יש לגשת להגדרות המכשיר, לאפשרות מיקום ואבטחה. 

2. יש ללחוץ על הרשאות מהימנות ואז על לשונית משתמש. יש ללחוץ על הקובץ ולגלול למטה את החלון שנפתח, ואז יש ללחוץ על הסרה.

3. יש לגשת לאפשרות מיקום ואבטחה, וללחוץ על נקה אישורים, ואז יש ללחוץ על אישור. יש לבצע אתחול למכשיר. כעת האישור הוסר ממכשירכם וניתן לבצע ביטול נעילת מסך.

Safari - ספארי: iPAD / iPhone

1. יש להגדיר ססמה לנעילת מסך. יש להגדיר קוד PIN, דפוס או ססמה לביטול נעילת המסך בהתאם למכשיר.

2. יש להוריד את הקובץ למכשיר וללחוץ על התקן. בחלון שנפתח יש לבחור שוב בהתקן.

3. בחלון האזהרה שנפתח יש ללחוץ על התקן ושוב על התקן. לבסוף, יש ללחוץ על סיום. כעת ניתן לגלוש באתר החסום. גלישה נעימה.

הסרת אישור מ- Safari

1. יש לגשת להגדרות המכשיר ולבחור באפשרות כללי. בחלון שנפתח יש לבחור באפשרות פרופיל. יש ללחוץ על הקובץ ואז יש ללחוץ על מחק/י פרופיל.

2. בחלון האזהרה שנפתח יש ללחוץ על הסר. לבסוף יש ללחוץ על סיום. כעת, האישור הוסר ממכשירכם.

bottom of page