top of page

רשת חיישנים לכיסוי כל העיר

תמונה1.png

רשת תקשורת פרטית המכסה את כל העיר עבור ישומי עיר חכמה, IOT, מאות סוגי חיישנים לכל צרכי העיר.

  • חיישנים מופעלי סוללות

  • 5-10 שנים ללא החלפה

  • כיסוי עירוני מלא

  • אין צורך בSIM של חברת סלולר

  • רשת בטוחה בתקן AES128

  • מאות סוגי חיישנים כל תחומי העיסוק המוניציפלי

bottom of page