top of page

מהירות של סיב באוויר

ה"סיב האלחוטי" מותקן ברחבי העולם ובישראל, ומשמש לחיבור תשתיות עירוניות וליצירת רשת מטרו אלחוטית.

ניתן לחבר בתי ספר, אתרי מצלמות, מבני עירייה  WIFI ציבורי ועוד, לרשת אחת פרטית, חסכונית ויציבה.

יתרונות הטכנולוגיה

 • רוחב פס של עד 5,000 מגה 

 • אמינות של 90 שנים MTBF

 • תדר פנוי ולא עמוס

 • משדר, אנטנה ומתג - במארז אחד

 • יחידה אסתטית המשתלבת בסביבה

 • קרינת רדיו אפסית

גלים מילמטריים 

העברת נתונים בקצב גבוה מאוד באמצעות אלומה צרה ביותר, בטווח תדרים החסין להפרעות תדרי רדיו.

הטכנולוגיה מאפשרת הקמת רשת תקשורת מהירה ובטוחה, הפועלת בחירום ללא תלות בצד שלישי, כולל הצפנת AES 256.

בטיחות הטכנולוגיה

 • צריכת חשמל נמוכה ביותר

 • הפעלה גם עם מערכת סולארית

 • קרינה נמוכה  מנתב אלחוטי ביתי 

 • אלומת שידור צרה ביותר

 • התקנה על עמודי רחוב וגגות

bottom of page