top of page
SMBIT UBIQUITI יוביקוויטי  WIFI  וויפי מהיר ומשתלם

הכול על קרינת גלי רדיו ברשת אלחוטית

רשת ה WIFI פועלת ע"י גלים אלקטרומגנטיים המעבירים את המידע בין נקודת הגלישה ובין המחשב או הטלפון החכם.

עוצמת השידור  של מערכות ה WIFI המשווקות בישראל הוא מהנמוכים בעולם, הודות לתקנות משרד התקשורת.

הציוד שאנו בחברת SMBIT מתקינים עומד בתקנות המשרד להגנת הסביבה ומשרד התקשורת.

יש יתרון רב בהפעלת רשת אלחוטית מנוהלת עבור גלישת אינטרנט ושימוש באפליקציות טלפון חכם. מאחר והמכשיר שלכם "מרגיש" כי נקודת ה WIFI קרובה אליו, הוא משדר בעוצמה נמוכה, חוסך בסוללה ולא מתחמם. כמות הקרינה שמיצר המכשיר שלכם, נמוכה בד"כ בזמן גלישה ב WIFI מנוהל, מאשר גלישה סלולרית רגילה. חשוב להדגיש כי המרחק המומלץ מנתב אלחוטי אונקודת גלישה הוא לפחות 1 מטר.

"כאשר משווים את החשיפה לקרינה בלתי מייננת שמקורה בנתבים אלחוטיים לחשיפה לטלפון סלולרי במהלך שיחה, בשימוש שכיח במבנים, ניתן לראות כי מידת החשיפה מנתבים אלחוטיים היא בסדר גודל של כ- 1/10,000 מהחשיפה האישית בשימוש בטלפון סלולרי." מתוך אתר תנודע

SMBIT UBIQUITI יוביקוויטי  WIFI  וויפי מהיר ומשתלם
SMBIT UBIQUITI יוביקוויטי  WIFI  וויפי מהיר ומשתלם

עקרון הזהירות המונעת

חברת SMBIT מאמצת את עקרון הזהירות המונעת ומתקינה מערכות WIFI בטוחות לשימוש בהתאם לעקרון הזהירות המונעת.

פריסת מערכות SMBIT היא בעלת קרינה מינימלית, המושגת ע"י שימוש בציוד WIFI מנוהל בפריסה רוויה. 

בדיקות קרינה

כחברה המשרתת את מגזר החינוך בישראל, אנו מודעים לחשיבות הפריסה הנכונה והבטוחה של רשתות אלחוטית. על מנת לספק פתרון איכותי ובטוח, הוכשרו טכנאי החברה כבודקי קרינה, מטעם המשרד להגנת הסביבה.

ניתן להזמין בדיקת קרינה,  לאחריה תשלח תעודה על עמידה בתקנות הקרינה.

בעל היתר למתן שירות למדידת קרינה בלתי מייננת   מ.ר. 5115-01

SMBIT UBIQUITI יוביקוויטי  WIFI  וויפי מהיר ומשתלם

מידע כללי על קרינה

bottom of page