top of page
  • תמונת הסופר/תYoav Ludmer

מערכת EKRON לניהול מערכות, מספקת לוח מחוונים ניהולי לכל מערכות העיר החכמה, וחיבור לכלל המערכות לקבלת תמונת מצב בזמן אמת על מה שקורה בעיר.


המערכת הינה פיתוח ישראלי חדשני המנטר את העיר 24 שעות ומספק התראות לגורמי העניין בעירייה.


ממשק EKRON מתאים את עצמו למשתמש, וכך לדוגמא ראש העיר יוכל לקבל "ממשק על" לקבלת תמונה כללית ומנכ"ל המחשוב יקבל תמונה מפורטת של מערכות התקשורת והשירותים בתחומו.

אקרון מערכת של מערכות Manager Of Manager

terui

36 צפיות0 תגובות

עודכן: 1 במרץ 2021


סיב אופטי המותקן בתת הקרקע הוא אמצעי מעולה להעברת מידע במהירות ובביטחון. היום עבד טרקטור בסמוך למבנה של לקוח עירוני של SMBIT, קרע את הסיב האופטי וניתק את הלקוח מהאינטרנט. הניתוק יהיה לכמה ימים מאחר והפגיעה בסיב היא במספר מקומות. למזלו של הלקוח הוא התקין לינק גלים מילימטריים ברוחב פס גבוה, נתב EKRON איתר אוטומטית את הפגיעה בסיב והעביר את התעבורה דרך הלינק. מסקנתנו מהאירוע היא שחיבור 2 תשתיות שונות, אחת באוויר ואחת בקרקע מגדילה באופן משמעותי את סיכוי השרידות חיבור האינטרנט.


72 צפיות0 תגובות

עודכן: 1 במרץ 2021


בית ספר סמילנסקי רחובות אז והיום

בית הספר שהוקם במשכנו הנוכחי בשנת 1900 הוא מבתי הספר הותיקים בארץ. השבוע ( ינואר 2019) חובר בית הספר לרשת התקשורת העירונית של עיריית רחובות. הרשת העירונית מבוססת רשת קישורי רדיו, המכונה גלים מילימטריים והיא מספקת רוחב פס מהגבוהים בישראל, הרשת הפרוסה ברחבי העיר הוא רשת התקשורת של העיר החכמה שהעירייה בונה. חברת SMBIT מובילת רשתות הגלים המילימטריים בישראל, מתקינה בעיריית רחובות את ברשת המהירה. עד כה חוברו צמתי רמזורים בציר הרצל, הותקנה רשת אלחוטית מהירה וחוברו בית ספר, ביניהם בית ספר סמילנסקי וקריית החינוך דה שליט.

89 צפיות0 תגובות
bottom of page