EKRON MOM


מערכת EKRON לניהול מערכות, מספקת לוח מחוונים ניהולי לכל מערכות העיר החכמה, וחיבור לכלל המערכות לקבלת תמונת מצב בזמן אמת על מה שקורה בעיר.


המערכת הינה פיתוח ישראלי חדשני המנטר את העיר 24 שעות ומספק התראות לגורמי העניין בעירייה.


ממשק EKRON מתאים את עצמו למשתמש, וכך לדוגמא ראש העיר יוכל לקבל "ממשק על" לקבלת תמונה כללית ומנכ"ל המחשוב יקבל תמונה מפורטת של מערכות התקשורת והשירותים בתחומו.

אקרון מערכת של מערכות Manager Of Manager

terui

14 צפיות

תמיכה   |   לקוחות    |  פרויקטים   |   דרושים

  • Facebook
  • Google+
  • YouTube
  • Instagram
  • LinkedIn

טל 077-6001070

פקס 077-4701769

נתיב השיירות 18 מזכרת בתיה

7680400, ת.ד 1399